Oldal kiválasztása

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelemi nyilatkozat
érvényes: 2014.12.01-től
Az alábbi dokumentum ismerteti az Ixor.hu Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek érvényesek a cég
minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére (részletesen felsorolva lásd: 3. pont).
Az adatkezelési politika teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak.
Alapul vett jogszabályok:
Adatvédelem

 1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 1. Az adatkezelő adatai
  Ixor.hu Kft.
  1068 Budapest, Király u. 110.
  Cégjegyzékszám: : Cg. 01-09-889767
  Telefon: 06-30-235-88-13
  E-mail: mail@e-pingvin.hu
  Weblap: https://e-pingvin.hu
  Az adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH-80186/2014..
 2. Az adatfeldolgozó adatai
  E-pingvin e-mail marketing rendszer: https://e-pingvin.hu
  Üzemeltető: Ixor.hu Kft. 1068 Budapest Király u. 110.
 3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
  3.1. A https://e-pingvin.hu weblapok látogatói
  A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival
  kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal,
  ahonnan átkattintott a weblapra.
  Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
  A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
  független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb
  tájékoztató: http://www.google.com/analytics
  3.2. Hírlevél
  A https://e-pingvin.hu weblapokon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük:
  név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja,
  megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.
  Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés online marketing témában érdekes szakmai tartalommal. A
  hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb szolgáltatásainkról.
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.
  Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év.
 4. Az érintett jogai
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
  helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes
  adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.
 5. Jogorvoslati lehetőségek
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu